Bilans płatniczy – formularze w zakresie aktywów JSFP

Ciążący obowiązek nakazuje przekazywanie sprawozdań z częstotliwością miesięczną w przypadku znacznego zaangażowania (przekraczającego równowartość 500 mln zł) natomiast w przypadku pozostałych zaangażowań obowiązuje częstotliwość kwartalna. W niniejszym artykule scharakteryzowany zostanie zakres sprawozdań przekazywanych do NBP.

Najważniejsze i najbardziej pracochłonne formularze zawierają informacje dotyczące aktywów jednostek alokowanych w podmiotach zagranicznych. Przykładem takiej transakcji może być założenie rachunku walutowego w banku zagranicznym, który nie prowadzi działalności na terenie RP. Jednak takie sytuacje nie zdarzają się często.

Kolejnym obowiązkiem jest wykazywanie udziałów w podmiotach zagranicznych. Teoretycznie taka sytuacja może wystąpić w związku z udziałem zagranicznych podmiotów w inwestycjach w związku z mistrzostwami EURO 2012. Jednak w takich przypadkach zagraniczne korporacje otwierają podmioty zależne wg kodeksu spółek handlowych. Operacje z takimi podmiotami z punktu widzenia JSFP nie podlegają sprawozdawczości z zakresu bilansu płatniczego, gdyż są to podmioty krajowe.

Przykładem składnika aktywów, który częściej może występować w księgach jednostek budżetowych są należności z tytułu zaliczek wypłaconym nierezydentom. W przypadku działalności dużych jednostek mogą wystąpić transakcje zakupu specjalistycznego sprzętu za granicą. Jeżeli transakcja przekroczy równowartość 26 mln zł musi zostać wykazana w ujęciu kwartalnym. Innym przykładem może być typowa transakcja sprzedaży nieruchomości podmiotowi zagranicznemu z odroczonym lub ratalnym terminem płatności. Sytuacja taka ma często miejsce w przypadku największych i najbardziej prestiżowych nieruchomości metropolitalnych (np. „Kamienica pod Globusem” na wrocławskim rynku).

Symetryczne i niesymetryczne aktywne instrumenty pochodne rzadko występują w dzialności podmiotów budżetowych. Charakterystyka takich umów zostanie zawarta w następnych artykułach cyklu.

Podstawa prawna:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Ustawa z dnia 22 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Bilans płatniczy – formularze w zakresie aktywów JSFP”

  1. WIDEK611,proszę zdrać mi jak Ty zrozumiałeś/łaś odpowiedź portalu,że piszesz cyt.”no to szkoda”.Zrozumialam,że od paliwa do samochodów z kratką można odliczyć vat.Zgadzamysię nie ukrywam ,że też czytałam,parę razy cha cha cha.Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *