Czy nowo zakupiona drukarka zwiększy wartość komputera?

Przepisy ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm) traktują dokupienie drukarki do zestawu komputerowego jako modernizację tego zestawu. Nie ma znaczenia czy zestaw został już całkowicie zmodernizowany czy też nie. Art. 16g ust 13 updop stanowi, że za ulepszenie uważa się także  wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.
Takie podejście oznacza, że w praktyce niezwykle ważna jest wartość tej modernizacji. Jeśli nie przekracza wartość drukarki 3500zł ( trzeba też sprawdzić czy nie było innych nakładów ulepszeniowych w tym roku podatkowym i czy kwota nakładów nie przekracza łącznie też 3500zł) to zgodnie z art. 16g ust 13 można nakład na drukarkę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
Jeśli natomiast albo wartość drukarki albo łączna wartość nakładów na ulepszenie zestawu przekroczy w roku podatkowym 3500 zł to należy dokonać podwyższenia wartości zestawu. Zilustruję to przykładem

Przykład
Wartość początkowa zestawu wynosiła 5000zł. Został on całkowicie umorzony. W 2010 roku poniesiono nakład na drukarkę do tego zestawu – 3550zł. Stawka amortyzacyjna dla zestawów komputerowych 30% rocznie

Wartość zestawu podlegająca amortyzacji po ulepszeniu to 8550zł

Amortyzacja roczna 8550 x 30% = 2565
Amortyzacja miesięczna 2565 /12 = 213,75

Umorzenie sprzed ulepszenia 5000
Umorzenie ulepszenia 213,75 przez 17 miesięcy = 3550

Zestaw będzie zamortyzowany w ciągu 1 roku i 5 miesięcy, ponieważ po tym czasie suma odpisów umorzeniowych zrówna się z wartością podlegająca amortyzacji

W praktyce wartość drukarek dołączanych do zestawów jest zwykle sporo niższa. Oznacza to że najprawdopodobniej wartość takiej drukarki będzie odnoszona w koszty okresu.

Podstawa prawna
Art. 16g ust 13 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm)

Czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *