Jak zbadać co jest tańsze – finansowanie przedsiębiorstwa kapitałem akcyjnym, kredytem czy pożyczką bankową?

Spółka pozyskuje przede wszystkim kapitał podstawowy tj. akcyjny od akcjonariuszy, a kosztem jego pozyskania jest dywidenda. Koszt pozyskania kapitału zwykłego przez firmę przy stałym wzroście dywidendy tj. Kc można określić przekształcając odpowiednio model Gordona

 

\"\"

gdzie
Kc – stopa dyskontowa (wymagana stopa zwrotu),
D – dywidenda od jednej akcji na koniec pierwszego roku,
Vc – wartość jednej akcji zwykłej,
g – oczekiwana stała stopa zwrotu, która jest niższą niż wymagana stopa zwrotu.
Najprostszą i najtańszą formą zwiększania kapitału firmy jest zatrzymanie wypracowanego zysku netto. Unika się wówczas zarówno wypłacania dywidendy, jak i kosztów rozprowadzania akcji oraz przejściowego obniżenia ceny akcji. Ponieważ wartość dochodów zatrzymanych przez spółkę dzięki decyzji akcjonariuszy jest równa co do wartości dochodowi z w pełni subskrybowanych akcji zwykłych, stąd zgodnie z modelem Gordona koszt dochodu zatrzymanego równa się kosztowi wymaganej stopy zwrotu, czyli Ke = Kc
gdzie
Kc – stopa dyskontowa
Ke – koszt dochodu zatrzymanego.
Koszt nowej emisji akcji zwykłych jest zazwyczaj wyższy, ponieważ należy pokryć koszt rozpowszechniania nowej emisji, a ponadto z reguły sprzedaż następuje po obniżonej cenie akcji, aby przyciągnąć nabywców. Równanie opisujące koszt pozyskania kapitału dzięki nowej emisji akcji zwykłych Kn można uzyskać przez kolejną modyfikację modelu Gordona

 

\"\"

gdzie
Kn – koszt kapitału nowej emisji akcji
D1 – dywidenda na 1 akcję na koniec pierwszego roku
Nn – wpływy netto ze sprzedaży nowych akcji
g – stała stopa wzrostu nowej dywidendy.
Wzrostu wielkości zaangażowanego kapitału spółka może dokonać również przez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. Koszt tego rodzaju kapitału wyznacza stopa procentowa kredytu łącznie z prowizją banku. Należy pamiętać, że oprocentowanie kredytów i pożyczek pochodzi z dochodu przed opodatkowaniem, tj. odsetki zapłacone są kosztem przed opodatkowaniem (kosztem podatkowym), a tym samym powstające korzyści podatkowe zmniejszają ostateczny koszt pozyskania kapitału pożyczkowego. Koszt pozyskania kapitału z kredytów bankowych po opodatkowaniu Ka można obliczyć następująco
Ka = Kb x (1 – T)
gdzie
Ka – koszt kapitału po opodatkowaniu
Kb – koszt kapitału przed opodatkowaniem

Podsumowując, wybór formy korzystania z kapitału warunkuje konieczność ponoszenia w przyszłości dalszych kosztów. Poprzez stały monitoring zadłużenia istnieje możliwość stałego badania sytuacji finansowej i podejmowania decyzji, a tym samym uniknięcia zagrożenia dostania się w  tzw. spiralę zadłużenia.

Opracowanie na podstawie:
Opracowano na podstawie:
Waldemar Gos, Sprawozdanie finansowe w kontroli i zarządzaniu firmą, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007 r.

 

 

 

 

Jedna myśl na temat “Jak zbadać co jest tańsze – finansowanie przedsiębiorstwa kapitałem akcyjnym, kredytem czy pożyczką bankową?”

  1. Proponuję Ci byś jednak opisywał faktury dotyczące spraw hurtowni, bo w systemie komputerowym jest zbyt mało miejsca na opisówkę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *