Kurs faktyczny, czy kurs NBP? Nieprecyzyjne regulacje w zakresie opodatkowania różnic kursowych w podatku dochodowym

Istnieją jednak takie przepisy, wprowadzone rok lub dwa lata temu, które są ewidentnie błędne i których zapisy powinny zostać zmienione.

Jednym z nich jest są zapisy dotyczące różnic kursowych. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane jest, iż w wypadku korzystania z pośrednictwa banków, stosować należy faktyczny kurs banku z którego podatnik korzysta. W przypadku gdy płatność następuje na rachunek dewizowy, trudno mówić o kursie faktycznym, gdyż waluta obca, np. euro, wpłacane jest na rachunek bankowy i kursu faktycznego nie ma. Oczywiście z przyczyn naturalnych kurs taki jest stosowany, aczkolwiek nie wynika to z przepisów.

Organy skarbowe w wielu interpretacjach potwierdzają taki stan rzeczy. Wydaje się jednak, ze przepis ten nie jest prawidłowo sformułowany. Być może należy zastanowić się nad gruntowną analizą tego i prawdopodobnie także innych przepisów w ustawach podatkowych, celem ich zmiany i doprecyzowania, które nie wpłynie na obciążenia podatkowe in plus czy in minus, pozwoli jednak podatnikom sprawniej rozwiązywać problemy podatkowe.

Nagranie zarejestrowano: 8-09-2009

Jedna myśl na temat “Kurs faktyczny, czy kurs NBP? Nieprecyzyjne regulacje w zakresie opodatkowania różnic kursowych w podatku dochodowym”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *