Kooperacja krajów Europy Wschodniej

Wicepremier Pawlak zaakcentował, że kraje Europy Wschodniej są czołowymi odbiorcami polskich inwestycji. – Nasze firmy zainwestowały tam już blisko 1,7 mld dol. Spostrzegamy również coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową ze wschodnimi sąsiadami – dodał.

Waldemar Pawlak przypomniał także unijny program Partnerstwo Wschodnie, obejmujący Białoruś, Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Azerbejdżan oraz Armenię. – projekt ten ma wspierać międzynarodową kooperację pomiędzy UE a krajami Partnerstwa, wybitnie w dziedzinie gospodarczej. Polska już od momentu startu projektu aktywnie uczestniczy w pracach poszczególnych grup eksperckich. Pozwoli nam to zrealizować gros interesujących inicjatyw, m.in. w zakresie energetyki – dodał wicepremier Pawlak.

Prezes Klubu Wschodniego Feliks Kulikowski zwrócił natomiast uwagę na możliwości, jakie oferuje polskim przedsiębiorcom współdziałanie z krajami zaliczanymi do Partnerstwa. – To areał obejmujący blisko 200 mln mieszkańców, ze zróżnicowaną gospodarką – od energetyki poprzez przemysł maszynowy, rolnictwo i przemysł spożywczy. Umożliwia to realizację interesujących projektów inwestycyjnych oraz wprowadzenie polskich produktów na rynki wschodnie – zaakcentował prezes Kulikowski.

***

Realizatorem konwentu było Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem oraz Klub Wschodni. Wzięli w nim udział reprezentanci polskich firm oraz placówek dyplomatycznych Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Partnerstwo Wschodnie to unijny projekt wchodzący w zakres Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Oficjalne podpisanie deklaracji powołującej PW miało miejsce 7 maja 2009 r. w Pradze na szczycie przywódców państw UE i krajów partnerskich.


MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *