Koszty finansowania zewnętrznego – zasady ujęcia w sprawozdaniu finansowym, część 2

Rozpoczęcie kapitalizacji kosztów związanych z finansowaniem działalności inwestycyjnej może mieć miejsce, kiedy spełnione zostaną wszystkie trzy warunki:

  • ponoszone są nakłady inwestycyjne;
  • ponoszone są koszty związane z obsługą zadłużenia;
  • dokonywane są czynności związane z doprowadzeniem składnika aktywów do docelowego miejsca i stanu użytkowego.
Przykład:
Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny ale nie uzyskała jeszcze zezwoleń związanych z rozpoczęciem prac. Nie powinna rozpoczynać aktywowania kosztów.

Zawiesza się aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego w okresie dłuższej przerwy w aktywnym prowadzeniu działalności inwestycyjnej w związku z dostosowywanym składnikiem aktywów, chyba że taka przerwa stanowi element zwyczajowy przy danym rodzaju inwestycji. Koszty finansowania zewnętrznego ponoszone w trakcie przerwy niestanowiącej elementu zwyczajowego przy danej inwestycji wpływają na koszty okresu.

Przykład:
Jednostka w związku z problemami finansowymi zaprzestała prac związanych z inwestycją rzeczową. Wcześniej w tym celu miała zaciągnięty kredyt. Odsetki i inne koszty finansowania przypadające na okres przerwy wpływają na koszty okresu

Przykład:
Jednostka zaprzestała czasowo prac budowlanych w związku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi. Koszty finansowania przypadające na ten okres nie powinny być zawieszone w przypisywaniu do wartości początkowej budowanego obiektu – zwiększają ją i nie są odnoszone w koszty bieżącego okresu.

Zakończenie kapitalizacji ma miejsce, jeśli zasadniczo wszystkie działania niezbędne do przygotowania składnika do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży zostały zakończone. Konieczność dodatkowych prac administracyjnych, wykończeniowych, przeróbek na życzenie kupującego lub użytkownika nie stanowią podstawy do dalszego aktywowania kosztów.

Po oddaniu składnika aktywów do użytkowania skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego, jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia danego składnika aktywów, amortyzowane są przez okres ekonomicznego użytkowania tego składnika aktywów.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *