Liczba i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram ich oceny

Informujemy zatem, iż całościowa kwota dofinansowania będąca w procesie oceny, złożonych w ramach I (17.05.2010 – 11.06.2010) i II (14.06.2010 – 09.07.2010) grupy , wynosi 13 315 476,40 PLN, co jest  93,44% udziałem alokacji dostępnej w ramach konkursu.

W tym samym czasie informujemy, iż nabór wniosków będzie trwał do czasu, aż wartość wniosków o dofinansowanie projektu będących w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2010 r., pomniejszonego o rezerwę ustaloną na  konto procedury odwoławczej, czyli 28,5 mln PLN.

 


PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *