MF przygotował założenia nowej Ordynacji podatkowej

Założenia wprowadzają domniemanie, iż podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego a skuteczność i efektywność poboru podatków zostanie osiągnięta dzięki konsultacjom, porozumieniom i mediacjom pomiędzy fiskusem a podatnikami.
Założenia przewidują wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – sztucznym i nieuzasadnionym gospodarczo czynnością podatnika skutkującym ominięciem przepisów i osiągnięciem korzyści podatkowych. Co istotne, ciężar udowodnienia takich zamierzeń podatnika spoczywać ma na organach podatkowych.
Prace nad nowelizacją prowadzi obecnie Komisja Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *