Minister finansów opublikował dane finansowe z wykonania budżetu Państwa

Minister Finansów opublikował dane finansowe z wykonania budżety Państwa w okresie od stycznia do października 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej.

Wykonanie budżetu w analizowanym okresie wg danych szacunkowych wynosiło:
• dochody: 295,0 mld zł, tj. 90,7 %
• wydatki: 292,4 mld zł, tj. 76,0 %
• nadwyżka: 2,7 mld zł,
• na uwagę zasługują dobre dane dotyczące wzrostu dochodów budżetu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost o 26,4 mld zł. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 14,6 % r/r.

Analizując wpływy z poszczególnych podatków na uwagę zasługuje duży wzrost w ściągalności VATU. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:
• dochody z podatku VAT były wyższe o 21,7% r/r (tj. ok. 23,9 mld zł),
• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
• dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),
• dochody z podatku CIT były wyższe o 12,4% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł),
• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-X 2017 r. wyniosły  3,6 mld zł, tj. 91,6% planu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień-październik 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 292,4 mld zł tj. 76,0 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki – 293,3 mld zł, tj. 79,6 % planu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *