Napiwki krupiera a zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Ze względu na obowiązek prowadzenia w/w rejestru (pracodawca prowadzi rejestr i wypłaca wartość napiwków pracownikowi) oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) należność ta będzie stanowić przychód ze stosunku pracy. Tym samym pracodawca zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz.U. z 2010 r., Nr 8, poz. 57)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2013 r. (IPTPB2/415-233/13-4/KSM)

 

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *