Bajońskie premie amerykańskich bankowców pod lupą sądu

Amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd (ang. Securities and Exchange Commission), która jest odpowiedzialna za ochronę interesów akcjonariuszy spółek giełdowych, wniosła powództwo przeciwko Bank of America za zatajanie prawdy co do wypłaty premii i bonusów pracownikom Merrill Lynch & Co. Bankowi  zarzuca się m.in. nie przedstawienie swoim akcjonariuszom całej wiedzy na temat fuzji banku z podmiotem Merrill Lynch & Co., która to fuzja miała miejsce w czasie największych zawirowań na rynkach finansowych w USA. Powyższe działanie stanowi naruszenie przepisów ustawy o papierach wartościowych z 1934 (ang. Securities Exchange Act) i bezpośrednio podlega pod jurysdykcję amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd.

Co ciekawe, strony podjęły próbę polubownego zakończenia przedmiotowej sprawy. Sąd uznał, iż proponowana przez Bank of America ugoda w wysokości 33 milionów dolarów jest krzywdząca dla akcjonariuszy banku. W orzeczeniu z września 2009, sędzia Jed Rakoff zaznaczył, iż ugoda taka byłaby rażąco niesprawiedliwa, ponieważ pośredni koszt jej zawarcia ponieśliby przecież akcjonariusze Bank of America, a to właśnie oni są ofiarami uchybień oraz zaniedbań zarządu tej instytucji finansowej. Zaakceptowanie wniosku o polubowne rozstrzygniecie sprawy na warunkach zaproponowanych przez Bank of America jest o tyle niemożliwe, iż w rzeczywistości odpowiedzialność osób realnie winnych zatajenia prawdy o wypłacie bajońskich sum pracownikom Banku tj. osób kadry menedżerskiej, byłaby wyłączona.

Powyższa sprawa dowodzi, że bankowcy którzy doprowadzili do kryzysu nie mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie przez amerykański system sprawiedliwości. Pierwsze posiedzenie sądu wyznaczono na dzień 1 marca 2010 roku. Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie stanowić będzie precedens co do orzekania w przyszłości w sprawach podobnych.

Jedna myśl na temat “Bajońskie premie amerykańskich bankowców pod lupą sądu”

  1. Nie ma zakazu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zakupów dokonanych ze środków z PUP. Są natomiast ograniczenia w amortyzacji środków trwałych kupionych z tych pieniędzy

    Szczegółowe objasnienie tego problemu wraz z odesłaniem do interpretacja podatkowych powinno lada moment ukazać się na naszej stronie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *