Niższe ulgi w PFRON

Przypomnijmy, iż obecnie wpłaty na PFRON są zobowiązani płacić pracodawcy niezatrudniający wymaganej liczby osób niepełnosprawnych (próg to 6 % ogółu pracowników). Wpłaty mogą zostać obniżone poprzez zakup usług lub produktów od pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Pracodawcy, którzy wpłacą niżą niż należna kwotę na PFRON w wyniku zmian będą mogli być ukarani 3-krotnością niedopłaty, z zastrzeżeniem i kwota kary nie może przekroczyć 30 % należnej wpłacającemu ulgi.
Zmiany rozpoczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *