Nowa interpretacja ogólna – brak przychodu z tytułu uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy

19.02.2021

Autor: Maciej Czołpiński, Associate ADN Podatki

W poniedziałek 15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie braku obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd.

Do tej pory organy podatkowe traktowały udział w szkoleniu organizowanym przez samorząd jako nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu. Przeciwne stanowisko prezentowały sądy administracyjne, zdaniem których za niemożliwością uznania tego typu świadczenia za świadczenie nieodpłatne przemawiała m. in. konieczność opłacania składek członkowskich.

Jak wskazał wiceminister Jan Sarnowski w komentarzu do wydanej interpretacji – „Uwzględniliśmy orzecznictwo sądów administracyjnych i zmodyfikowaliśmy nasze stanowisko, przychylając się do sądowej interpretacji ustawy PIT”.

Zgodnie z interpretacją, uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy nie stanowi przychodu, ponieważ:

  • ma charakter świadczenia wzajemnego członków samorządu zawodowego i samego samorządu, co wynika z regulacji na poziomie ustawowym,
  • otrzymanie świadczenia jest konsekwencją spełnienia przez członka samorządu zawodowego innego świadczenia finansowego na rzecz swojego samorządu zawodowego (ze względu na sam obowiązek opłacania składek na rzecz samorządu, co oznacza, że indywidulane zwolnienie z opłacania składek nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego),
  • uczestnictwo w takim szkoleniu stanowi realizację ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (a organizacja szkolenia/refundacja kosztów poniesionych przez członka samorządu na szkolenie jest finansowana również ze składek członków tego samorządu).

Wydana interpretacja ogólna to ukłon m.in. w stronę zawodów medycznych czy prawniczych, których samorządy organizują szkolenia.

Należy przypomnieć, że zastosowanie się do interpretacji ogólnej nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *