Nowa stara ulga dla krwiodawców

W przygotowanym 06 lipca 2017 r. projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję przywrócenia poprzednich zasad wyliczania wysokości odliczenia od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa. W znowelizowanym przepisie art. 26 ust 1 pkt 9 lit c zrezygnowano z odniesienia się do art. 8 ustawy o publicznej służbie krwi i przeliczania składników oddanej krwi na ilości równoważne jednemu litrowi krwi.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmiana polega na przywróceniu zasady stosowania wysokości tego odliczenia sprzed 1 stycznia 2017 r., zgodnie z którym niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. Jeżeli podatnik oddał 1 litr krwi i 3 litry osocza, to przysługiwało mu odliczenie 4 x 130 zł, czyli 520 zł. Natomiast od dnia 1 stycznia 2017 r. (po zmianie przepisów ustawy o publicznej służbie krwi) różnicuje się wysokość odliczenia w zależności od przedmiotu darowizny, tj. krwi lub jej składnika, gdyż zgodnie z przepisami ww. ustawy, litr krwi to:

1) 3 litry osocza;

2) 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

3) 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Zatem w wyżej podanym przykładzie podatnikowi przysługiwać będzie odliczenie w wysokości jak za 2 litry krwi, czyli 260 zł. Powyższa zmiana ma zachęcić podatników do honorowego oddawania krwi. Dodatkowo Ministerstwo Finansów proponuje, aby zamiana ta miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *