Podatki lokalne zapłacisz kartą?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym podatki i inne opłaty publicznoprawne mogą być regulowane za pośrednictwem przelewu bankowego lub w formie gotówkowej. Jedynie w przypadku organów samorządów terytorialnych ustawodawca dopuścił możliwość zapłaty podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Przy czym organy te nie miały obowiązku wprowadzenia takiej możliwości.

Zmiany w tej materii przewiduje projekt ustawy  o zmianie niektórych ustaw w Związku z rozwojem płatności elektronicznych. Wprowadza on zmiany w art. 61 a ustawy ordynacja podatkowa. Zgodnie z nowym brzemieniem tego przepisu organ podatkowy zapewnia możliwość dokonywania zapłaty podatków, opłat, niepodatkowych należnościach budżetowych, opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, w formie bezgotówkowej przy użyciu innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny. Wyjątek od tej zasady dotyczy podatków i opłat pobieranych przez inkasentów.

Zmiany w tym samym kierunku wprowadza się w ustawie o opłacie skarbowej oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Celem projektu jest upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych i zastąpienie części transakcji gotówkowych transakcjami elektronicznymi (kartowymi, przelewami elektronicznymi itp.). Zmiany przewidują ułatwienia w przyjmowaniu oraz obowiązek zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych w instytucjach administracji publicznej za opłaty i podatki.

Jedna myśl na temat “Podatki lokalne zapłacisz kartą?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *