Poparcie dla pełnej prywatyzacji trzech Grup Energetycznych

W stanowisku PKPP Lewiatan możemy przeczytać:

  • Narodowość inwestora nie może być kryterium wyboru, co więcej, używanie tego typu argumentacji łamie wszelkie zasady równego traktowania podmiotów biznesowych. Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej nie powinna i nie może w świetle obowiązującego prawa faworyzować żadnej z firm niezależnie od jej narodowości.
  • Podkreślamy, że każdy z potencjalnych inwestorów musi być oceniany przez pryzmat uczciwości biznesowej, przejrzystości działań, a przede wszystkim poprzez wartość, jaką wnosi do prywatyzowanej spółki. Wartość ta nieodłącznie związana jest z know how oraz kompetencjami i doświadczeniem w danej branży. W wypadku spółek energetycznych, które są newralgiczne dla gospodarki, istotne jest pozyskanie wiarygodnego i długoterminowego inwestora potrafiącego rozwijać i wzmacniać przejmowane przedsiębiorstwo. Warunkiem koniecznym jest tu z pewnością posiadanie doświadczenia w prowadzeniu biznesu energetycznego potwierdzone innymi transakcjami w tej branży oraz inwestycjami zrealizowanymi a nie tylko deklarowanymi. Ważna jest nie tylko zdolność finansowa inwestora do zakupu akcji, ale również do finansowania rozwoju spółki w długim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Popieramy zmiany w polskiej gospodarce zmierzające do jak najszybszego zakończenia procesu prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. W naszej ocenie prywatyzacja pozwala na zwiększenie wartości przedsiębiorstw poprzez uczynienie procesu zarządzania bardziej efektywnym i przewidywalnym. Prywatyzacja to również możliwość pozyskania przez polskie spółki międzynarodowego know-how oraz kapitału na dalszy rozwój. Podobnie jak inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców opowiadamy się za przemyślanym wyborem inwestorów strategicznych jednak z całym naciskiem podkreślamy, że wybór ten musi się opierać na racjonalnych przesłankach, a nie na uprzedzeniach i stereotypach. Przykłady inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w polską energetykę pokazują, że dzięki nim sprywatyzowane spółki wzmocniły swoją pozycję rynkową, zapewnione zostały stabilne miejsca pracy i zwiększone wpływy podatkowe.
  • Mamy nadzieję i apelujemy do Ministra Skarbu Państwa o oparte na przesłankach biznesowych podejmowanie decyzji w sprawie wyboru inwestora strategicznego dla tak ważnych dla gospodarki spółek jakimi są spółki energetyczne. Wierzymy, że polski rząd będzie brał pod uwagę wartość przedłożonej oferty, możliwość wywiązania się inwestora ze składanych zobowiązań, a przede wszystkim doświadczenie w branży energetycznej, które jest warunkiem koniecznym do rzetelnego rozwoju prywatyzowanej grupy.

PKPP Lewiatan/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *