Posłowie wzywają PE do aktywności w mediach społecznościowych

Media społecznościowe typu Twitter czy Facebook są niezwykle efektywnym środkiem komunikacji z wysokim stopniem interakcji. Wykorzystywano je do upowszechniania przekazu PE, szczególnie w czasie zeszłorocznych wyborów. W swoim raporcie, duński liberał Morten Løkkegaard zaakcentował wagę nowych mediów społecznościowych w docieraniu do dużych grup społecznych.

Włączenie tych mediów do aktywnych działań niesamowicie szybko wzrasta. „Telewizja potrzebowała 13 lat, by zdobyć 50 milionów widzów” – powiedział w kwietniu Freddy Neumann, kierownik duńskiego młodzieżowego projektu online. „Liczba użytkowników Facebooka osiągnęła 100 milionów po zaledwie kilku miesiącach.”

Komisja agituje EP do „dodatkowego wzmocnienia […] działalności w tym obszarze”, jednocześnie ostrzegając przed brakiem gwarancji na rzetelność informacji a także pełen ich profesjonalizm.W obliczu tych przeszkód zachęca do ostrożności przy wykorzystywaniu dyskutowanych nowych narzędzi komunikacji. Komisja nawołuje do stworzenia kodeksu etyki, będącego prawnym fundamentem korzystania z tych nowych mediów.

Chcemy więcej wiadomości o UE w tradycyjnych środkach przekazu

Jednym z licznych aspektów dyskutowanych w sprawozdaniu są metody powiększania zasobów informacji o UE w mediach tradycyjnych, jak również wagę podnoszenia świadomości obywateli w sprawach dotyczących UE.

Sprawozdanie nawołuje kraje członkowskie do brania pod uwagę relacji poświęconych UE przy definiowaniu obszaru działalności nadawców publicznych oraz optuje za ideą utworzenia w Brukseli – przy „zapewnieniu niezależności wydawniczej” – specjalistycznej ekipy dziennikarzy prezentujących wiadomości dotyczących UE „w sposób bardziej informacyjny”.

Z zamiarem podnoszeniu świadomości obywateli komisja zaapelowała do stworzenia wyspecjalizowanych biur ds. UE, wyjaśniających lokalne, regionalne i krajowe efekty polityki UE, jak również do edukowania w zakresie UE.
 

PE/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *