Propozycja w zmianach opodatkowania twórców

W dniu 10 lipca 2017r. do sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja została zgłoszona przez ugrupowanie Kukiz 15 i zakłada likwidację ograniczeń stosowania przez twórców 50% kosztów uzyskania przychodów. Zmiany dotyczą art. 22 ust 9. oraz wykreślenia z ustawy ust 9a i 10a.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu celem ustawy jest zniesienie ograniczenia w kwocie 42.764 zł dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców. Projekt ustawy zmierza więc do likwidacji tzw. Podatku Tuska, czyli podwyżki podatków dla środowisk twórczych wprowadzonej przez rząd Platformy i PSL od 2013 r.

Według projektodawców ograniczenie to powoduje, że realna stawka podatku PIT dla twórców od przychodu do kwoty 85.528 zł rocznie wynosi 9%, natomiast przychody powyżej tej kwoty objęte są efektywną 4 stawką PIT w wysokości 32%. Oznacza to, że przychody twórców po przekroczeniu kwoty 85.528 zł w roku zostają objęte ponad trzy razy wyższym podatkiem. Twórcy noweli przekonują, że projektowana zmiana pozytywnie wpłynie na gospodarkę poprzez zwiększenie poziomu innowacyjności Polski. Działalność twórcza obejmuje bowiem również działalność naukową i wynalazczą, które istotnie mogą przyczynić się do zwiększenia produktywności gospodarki w związku z opracowaniem rozwiązań i produktów innowacyjnych przez jednostki podejmujące taką działalność. Z tego powodu system podatkowy nie powinien zniechęcać obywateli do tworzenia przełomowych, a co za tym idzie, rozwiązań wiążących się z osiąganiem wysokich przychodów. Ponadto przyjęcie proponowanych zmian będzie sprzyjało rozwijaniu się kultury w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że jednym ze spoiw narodu jest kultura, dlatego system podatkowy w żadnym wypadku i w żaden sposób nie powinien utrudniać prowadzenia działalności przez artystów.

Z tych względów w projekcie zaproponowano zlikwidowanie rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, który wynosi ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł. Proponowane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018r. i kosztować skarb państwa 107 mln złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *