Przesunięcia w majątku małżeńskim nie są opodatkowane PIT

Włączenie nieruchomości nabytej przed zawarciem związku małżeńskiego do majątku wspólnego małżonków a następnie jej powrót do majątku osobistego po rozwodzie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem upływu 5 lat do dnia pierwotnego nabycia. Tak orzekła NSA w wyroku z dnia 9 sierpnia br. Sygn. II FSK 1937/15.

Sprawa dotyczyła sytuacji podatnika który, 1998 r. jako kawaler nabył dom z działką. Po ślubie w 2003 r. nieruchomość na mocy umowy małżeńskiej wniósł do majątku wspólnego. Po 10 latach w wyniku rozwodu i podziału majątku dom wrócił do jego majątku prywatnego. W celu spłaty małżonki mężczyzna sprzedał dom. Był przekonany, że nie zapłaci podatku bowiem od pierwotnego nabycia jeszcze jako kawaler minęło więcej niż 5 lat, w trakcie których cały czas pozostawał właścicielem nieruchomości.

Odmienne stanowisko miał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Stwierdził, że podatnik nabył dom w dwóch datach: w 1998 r. w części odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym oraz w 2013 r. w części przekraczającej jego udział w tym majątku.

Z tym stanowiskiem nie zgodziły się sądy administracyjne. NSA stwierdził, że w przypadku włączenia majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków przyjmuje się, że w tej dacie ani drugi małżonek nie nabywa nieruchomości, ani pierwszy jej nie zbywa. Są to tylko czynności organizacyjne.

W ocenie sądu podatnik nabył nieruchomość tylko raz 1998 r. a  pięcioletni termin, od którego zależy opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, liczy się od daty pierwotnego nabycia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *