Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

Autor: Artur Szymonek Associate, Aplikant adwokacki ADN Podatki


Minister Finansów opracował projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (projekt z dnia 1 lutego 2021 r. – został udostępniony pod linkiem: TUTAJ

Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w styczniu 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

Odroczenie terminu do 20 sierpnia 2021 r. dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Z preferencji będą mogli skorzystać płatnicy, którzy:
• ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz
• prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem wskazanym w projekcie Rozporządzenia.

Możliwość przekazania należności podatkowych w późniejszym terminie przysługuje zatem przedsiębiorcom (płatnikom) m.in. z branży gastronomicznej, cateringowej, rozrywkowej, fitness, sprzedaży detalicznej, turystycznej, przewozu osób, hotelowej, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, sportowej, filmowej, fotograficznej, edukacyjnej, prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych, artystycznej, wynajmu oraz dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem jego ogłoszenia.

MF przypomina w komunikacie, że terminy do zapłaty zaliczek i podatku pobranych przez płatników w październiku – grudniu 2020 r. zostały wydłużone o 6 miesięcy, tj. do 20 maja – 20 lipca 2021 r.

20 maja 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,

20 czerwca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,

20 lipca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.

Zapłaty zaliczek w późniejszym terminie mogą dokonać podmioty z wybranych branż, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z pandemią koronawirusa. 


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *