Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2022 r. z deficytem na poziomie 30,9 mld zł – podało Centrum Informacyjne Rządu. W 2022 r. dochody budżetu państwa osiągną poziom 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł.

Rząd zakłada, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5.922 zł. Spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Zgodnie z przyjętym projektem, w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 2,8 proc. PKB. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. znajdzie się na poziomie 5,3 proc. PKB. Prognozowany dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

Wedle założeń rządu, w 2025 r. zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2025 r. spadnie do do 52,9 proc.

Źródło: PAP


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *