Rękojmia czy gwarancja, co bardziej się opłaca?

Ponadto w przypadku rękojmi za wady fizyczne, można dochodzić swoich praw w terminie roku od wydania rzeczy, z zastrzeżeniem dłuższego, 3 letniego terminu w przypadku budynków. W wypadku rękojmi z tytułu wad prawnych, przysługuje nam również roczny termin, ale liczony od dnia powzięcia wiadomości o wadzie. Natomiast terminy gwarancji określone są w samej gwarancji i zazwyczaj wynoszą 24 miesięcy, od wydania rzeczy.
Jednocześnie należy pamiętać, że dochodząc swoich praw na podstawie gwarancji, mamy ograniczone pole działania, do uprawnień określonych w tym dokumencie.
Rękojmia natomiast uprawnia nas do żądania obniżenia ceny, wymiany na rzecz wolną od wad, czy też odstąpienia od umowy.
Tym samym można wnioskować, że ostatecznie nie można stwierdzić, które uprawnienie jest korzystniejsze. Znając róznice pomiędzy tymi dwoma instrumentami można natomiast podjąć świadomie decyzję o rodzaju dochodzenia swoich praw.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *