Rozliczenie pracy wakacyjnej

W związku z powyższym należy przypomnieć tym wszystkim, którzy w minione wakacje pracowali o obowiązku wykazania w zeznaniu rocznym za 2016 r. wszystkich dochodów, wbrew informacją medialnym nawet poniżej kwoty 3.091,00 PLN (wyjątkiem są zarobki z tzw. drobnych umów do 200,00 PLN, które są opodatkowane ryczałtem).
Powyższe oznacza, iż student czy uczeń, który dorabiał w wakacje, będzie zobowiązany rozliczyć się podobnie jak wszyscy inni pracownicy – zgodnie z art. 45 ust. 1 UoPIT, podatnicy są obowiązani składać do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości rocznych dochodów w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
Obowiązek złożenia PIT został zdjęty ze zleceniobiorców osiągających dochody z tzw. drobnych umów o wartości do 200,00 PLN, jednakże taki wyjątek dotyczy jedynie osób, które nie są zatrudnione w danej firmie, a wykonują wyłącznie na jej rzecz różne drobne prace na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło.
W ten sposób często dorabiają sobie studenci, ale też np. bezrobotni, wykonując prace biurowe lub rozdając ulotki.
W tym miejscu należy również przypomnieć o konsekwencjach pracy wakacyjnej związanych z ulgą rodzinną, która przysługuje jeżeli roczne dochody studiującego dziecka do 25. roku nie przekroczyły limitu 3.089,00 PLN.

Autor: Mateusz Cedro

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *