Rozwiązywanie problemów transgranicznych dzięki SOLVIT

System zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich.

 

System funkcjonuje na podstawie sieci Centrów Koordynacyjnych utworzonych we wszystkich państwach członkowskich, współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetowej bazy danych, aby szybko i skutecznie znaleźć rozwiązanie przedstawionego problemu. Zadaniem systemu nie jest zastąpienie istniejących mechanizmów rozwiązywania problemów transgranicznych, takich jak postępowanie sądowe na szczeblu krajowym lub wspólnotowym.

 

SOLVIT stanowi dla nich alternatywę. Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej jest często bardzo kosztowne i długotrwałe. SOLVIT oferuje możliwość uzyskania szybkiego rozwiązania w Państwa sprawie: Polskie Centrum SOLVIT przekaże daną skargę do Centrum w państwie, w którym pojawił się problem. Centrum to potwierdzi przyjęcie sprawy w ciągu tygodnia a następnie, w oparciu o opinie ekspertów swojego kraju, przedstawi ostateczne rozwiązanie w ciągu 10 – 14 tygodni. Zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące i nie istnieje możliwość jego formalnego zakwestionowania.


Przykładowe obszary działania SOLVIT:

– dostęp produktów do rynku
– świadczenie usług
– założenie własnej działalności gospodarczej
– zamówienia publiczne
– zwrot podatku VAT
– swobodny przepływ kapitału
– kontrole graniczne.
 
SOLVIT nie może pomóc w przypadku:
– sytuacji, gdy rozpoczęto już postępowanie sądowe
– relacji między przedsiębiorcami
– relacji konsument-przedsiębiorstwo.

 MG/LEWIATAN/red.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *