Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Należy jednak pamiętać, że ta czynność prawna skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC), wynika to z art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.).
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.).
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *