Społeczna odpowiedzialność biznesu

W Unii Europejskiej zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu stały się ważnym i coraz częściej poruszanym tematem debat publicznych oraz politycznych. W poszczególnych krajach członkowskich zaobserwować można różne poziomy świadomości i praktycznego stosowania koncepcji CSR w biznesie. W Polsce temat zaczął być obecny w dyskusjach publicznych od około 2000 roku.

Zgodnie z powszechnie stosowaną w Europie definicją, CSR to koncepcja oznaczająca dobrowolne uwzględnianie przez firmy interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska naturalnego w swojej działalności biznesowej oraz relacjach z podmiotami funkcjonującymi w ich otoczeniu.

W Polsce CSR była dotąd najczęściej kojarzona z terminem „odpowiedzialny biznes" , w rozumieniu etyki w biznesie, obejmującej uczciwe podejście do pracowników, kontrahentów oraz klientów a rzadziej uwzględniającej interesy społeczności znajdującej się w otoczeniu firmy czy ochronę środowiska.

Coraz więcej przedsiębiorców w Polsce zdaje sobie sprawę, iż w dzisiejszej rzeczywistości celem działalności firmy nie może już być wyłącznie osiąganie zysku. Przedsiębiorstwa bowiem mogą wywierać świadomy wpływ na otaczające je środowisko naturalne jak i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnych grup interesantów, w tym społeczności lokalnych, osiągając jednocześnie wzajemne korzyści z podejmowanych działań.

KIG wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu firm praktycznym stosowaniem zasad CSR i za pośrednictwem swojej strony internetowej chce dostarczać małym i średnim firmom niezbędnej wiedzy oraz informacji potrzebnej do wdrażania zasad CSR w życie.

KIG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *