Stres w pracy – przyczyny i przeciwdziałanie

Każdy z nas zmaga się ze stresem w pracy . Może być on spowodowany naciskami przełożonego, stawianymi wymaganiami czy goniącymi nas terminami przez które bierzemy na siebie kolejne nadgodziny, aby tylko „dowieźć” projekt. Rodzi się wtedy frustracja i gniew co negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. Jakie są jego przyczyny i sposoby radzenia sobie z nim?

Przewlekły stan bycia zestresowanym może przerodzić się w chorobę określaną jako stres zawodowy. Jest to stan dyskomfortu psychicznego wywołany rozbieżnością pomiędzy warunkami i wymaganiami stawianymi pracownikowi a jego możliwościami poradzenia sobie z nimi w danym momencie. Pracownik dostrzega ten rozdźwięk jako zagrożenie swego zdrowia, życia lub własnej integralności. Jest wtedy zdekoncentrowany co przekłada się na naszą efektywność w pracy.  Szczególnie na taką sytuację mogą być narażone osoby pracujące w dziale księgowości, które muszą sobie radzić z dużą odpowiedzialnością jaką jest dział finansowy i rachunkowość.

Stres zawodowy a życie prywatne

Oprócz wyżej wymienionych czynników stresogennych mogą pojawić się inne. W tym miejscu możemy wyróżnić naszą pozycję w firmie: brak możliwości awansu, brak bezpieczeństwa zatrudnienia  czy niesprecyzowane obowiązki w firmie i niejasno określona rola. To przekłada się na nasze relacje z innymi. Stajemy się nieuprzejmi, nie udzielamy wsparcia innym i mamy słabe relacje ze współpracownikami i naszymi przełożonymi.

W wielu przypadkach stres zawodowy przekłada się na nasze życie prywatne. Nie potrafimy wtedy odnaleźć równowagi pomiędzy pracą a domem.  Nie możemy wyjść z pracy, cały czas chcemy o niej rozmawiać i zarzucamy partnera ciągłymi informacjami o swoich problemach w firmie. To z kolei wpływa na nasze pogorszenie relacji z naszym partnerem.

Wszystko to pokazuje, że stres zawodowy może wprowadzić nas w spiralę złych i niepożądanych przez nas zdarzeń i odczuć, które niezauważone w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do całkowitego załamania i depresji. Trzeba pamiętać, że WHO w swojej definicji braku stanu chorobowego określa zdrowie jako stan nie tylko jako fizyczny, ale także psychiczny i społeczny. Dlatego tak niezbędne jest nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i umiejętności pracy pod presją.

Co może zrobić firma dla pracownika?

Pracodawca powinien wysłać pracownika na szkolenie z radzenia sobie ze stresem w pracy . Cel takich szkoleń to poznanie obszarów i mechanizmów wpływających na powstawanie stresu i nieprzyjemnych emocji w różnych działach firmy. Pracownik zostaje zaznajomiony z najbardziej skutecznymi technikami radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Uczy się jak budować postawę proaktywną w stosunku do trudnych sytuacji zawodowych i osobistych.

Warto także zadbać o naszą wewnętrzną strukturę organizacji w firmie. Pracownicy powinni być zaznajomieni ze strukturą, celem i praktykami stosowanymi w firmie. Już na etapie rekrutacji należy informować precyzyjnie o opisie stanowiska pracy i podstawie na jakie podstawie będzie mierzona efektywność. Jeśli to potrzebne należy także zapewnić szkolenia w celu podniesienia jego umiejętności.

Istotnym aspektem, który jest często pomijany przez pracodawców jest komunikacja. Odpowiednie relacje pomiędzy przełożonym i podwładnym, wzajemne słuchanie się i dobre porozumienie pozwalają wyeliminować wiele niedomówień i niejasności już na początkowym etapie współpracy. W kwestii wzajemnych oczekiwań komunikacja powinna być jak najbardziej precyzyjna. Warto w tym celu także pomyśleć o badaniach definiujących typy osobowości np. DISC. Badanie takie pozwala zdefiniować jednostkę i to czego oczekuje w komunikacji z drugą stroną. Niektóre osoby potrzebują prostych, wręcz żołnierskich komunikatów. Inne osoby potrzebują wejścia z nimi w smal-talk i rozmowy także na sprawy niezwiązane z firmą i ich stanowiskiem. Warto poświęcić więcej czasu na ten aspekt, gdyż można dzięki niemu uniknąć wielu sytuacji, które mogą stać się sytuacjami stresowymi.

Nie ignorujmy sygnałów

Powyższe przykłady pokazują jak istotne jest radzenie sobie ze stresem, szczególnie w miejscu pracy. Najważniejszym aspektem jest jednak to, aby nie ignorować oznak stresu i rozwiązywać problemy istniejące u pracownika czy w firmie już na początkowym etapie. Zaoszczędzimy wtedy wszystkim sporo nerwów zanim pojawią się niepożądane skutki.

 


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *