Obowiązek podatkowy w przypadku usług ochrony

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług ochrony osób lub mienia powstaje w sposób szczególny.

W celu prawidłowego określenia momentu rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług oraz dokonywanych dostaw towarów należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego. Co prawda, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z datą wystawienia faktury, jednak nie później niż 7 dnia od wydania towary czy wykonania usługi, jednakże ustawodawca dla szeregu czynności uregulował powstawanie obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych. Do tego rodzaju czynności należą m. in. usługi ochrony.

W tym miejscu trzeba wskazać, iż na mocy art.19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług na terytorium kraju z tytułu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Tym samym momentem mającym decydujący wpływ na powstanie obowiązku podatkowego jest dokonanie zapłaty za wykonanie usługi, przy czym obowiązek powstaje najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Biorąc pod uwagę zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu usług dozoru, należy stwierdzić, iż Czytelnik będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w miesiącu dokonania przez kontrahenta zapłaty za opisywane usługi. Natomiast w braku zapłaty obowiązek należy rozpoznać najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności.

Jedna myśl na temat “Obowiązek podatkowy w przypadku usług ochrony”

  1. bardzo ciekawe ! dotychczas interpretacje były chyba wręcz przeciwne … gdzi emożna znaleźć tę interpretację?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *