Tak dla podniesienie składki rentowej pod warunkiem reform

Wysokie koszty pracy są jedną z najpoważniejszych barier rozwoju firm i wzrostu zatrudnienia. Obniżenie składki rentowej było z kolei jednym z najważniejszych osiągnięć rządów PiS i PO ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Podniesienie składki negatywnie wpłynie na dynamikę rozwoju kraju ograniczając wzrost zatrudnienia, rentowność firm i popyt wewnętrzny.

 

BCC ze względu na trudności budżetowe wywołane kryzysem dopuszcza możliwość podniesienia składki rentowej, jednak pod następującymi warunkami:

  • wyższa składka będzie obowiązywać najwyżej 2 lata i po tym czasie wróci do poziomu obecnego,
  • podniesienie składki nastąpi w takim samym stopniu po stronie pracodawcy i pracownika,
  • rząd zobowiąże się do niezwłocznego przeprowadzenia działań racjonalizujących i ograniczających wydatki budżetowe (propozycje BCC przedstawił 18 października w Programie stabilizacyjno-ratunkowym finansów publicznych) oraz do faktycznego odbiurokratyzowania działalności gospodarczej.

BCC/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *