Ryczałt z tytułu najmu opodatkowany jedną stawką

Co prawda znowelizowane regulacje prawne wejdą w życie w dniu ich opublikowania w Dzienniku Ustaw, jednakże przepisy dotyczące stosowania jednolitej 8,5 % stawki ryczałtu od najmu wejdą w życie od 1 stycznia 2010 r., gdyż posiadają korzystny dla podatników charakter.
W związku z opisywaną zmianą przepisów ryczałt z tytułu najmu będzie podlegał opodatkowaniu według stawki 8,5% bez względu na osiągnięty z tego tytułu przychód. W tym miejscu warto przypomnieć, iż dotychczas pewna grupa podatników w przypadku wyboru opodatkowania najmu ryczałtem była zobligowana do stosowania dwóch stawek zryczałtowanego podatku dochodowego. Bowiem na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosił 8,5% przychodów, do kwoty stanowiącej równowartość 4 000 euro. Natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę stawka ryczałtu wzrastała do 20% uzyskanych przychodów. Co więcej, stosownie do art. 12 ust. 11 cytowanej ustawy w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych o podobnym charakterze, limit w wysokości 4 000 euro dotyczył łącznie obojga małżonków, a nie każdego z nich oddzielnie. Przy czym dla 2009 r. limit ten w przeliczeniu wynosił 13 510 zł.
Warto jednak zaznaczyć, iż wybór zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu jest korzystna dla podatników, którzy ponoszą niewielkie koszty związane z tymże najmem. Natomiast w przypadku podmiotów ponoszących znaczące wydatki na przedmiot najmu opłacalne będzie opodatkowanie najmu według zasad ogólnych, czyli w zależności od uzyskanych dochodów według stawki 18 % lub 32%.

Jedna myśl na temat “Ryczałt z tytułu najmu opodatkowany jedną stawką”

  1. Chyba znów czegoś szanowna redakcja nie zrozumiała. Mówimy o wykonaniu usługi a ta – nawet jeżeli mamy dwa stosunki prawne – może być wykonana tylko jeden raz. Przyjęcie takiej wykładni jaką prezentuje redakcja oznaczałobym, że mamy pełną swobodę decydowania o momencie opodatkowania. Co w sytuacji gdy np, usługa budowlana została wykonana w lipcu a strony „dogadają się” dopiero w grudniu – bo np. był spór o kwoty. Czyżby usługa była wykonana w grudniu? Cóż – tylko pomarzyć o urzędnikach, którzy by zgodzili się na taką swobodną wykładnię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *