Akt notarialny jako sposób na zabezpieczenie wykonania umowy

Jednym z interesujących sposobów zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych wynikających z wszelkiego rodzaju umów jest zgoda dłużnika na poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 K.p.c. § 1 pkt 5. Dzięki takiemu oświadczeniu dłużnika sporządzonemu w formie aktu notarialnego wierzyciel dochodząc swojej wierzytelności unika czasochłonnego i kosztownego procesu. Niemniej należy mieć na względzie, iż samo sporządzenie aktu nie stanowi podstawy do automatycznego zaspokojenia roszczenia. Aby oświadczenie stało się podstawą egzekucji, wierzyciel powinien je złożyć w sądzie rejonowym właściwości dłużnika wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Sądy powinny rozpatrywać podobne wnioski w terminie 3 dni, w praktyce jednak może to potrwać nawet do kilku tygodni.

Należy wspomnieć, iż akt notarialny o poddaniu się egzekucji, zanim może być uznany za nadający się do prowadzenia egzekucji przeciw dłużnikowi, powinien spełniać szereg wynikających z K.p.c. szczegółowych wymogów formalnych. Po pierwsze z aktu powinno wynikać, iż dłużnik poddał się w nim egzekucji, po drugie egzekucji ma podlegać suma pieniężna z niego wynikająca, po trzecie oznaczono w nim termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, po czwarte w akcie tym wskazano warunki jakie muszą być spełnione, aby wierzyciel mógł uzyskać klauzulę wykonalności. W tym miejscu należy zauważyć, iż spełnienie się powyższych warunków, zgodnie z art. 786 K.p.c. powinno zostać udowodnione za pomocą dokumentu urzędowego, lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Nie dotyczy to wypadku, gdy warunkiem tym jest spełnienie przez dłużnika świadczenia w określonym terminie. Sąd nada wtedy klauzulę wykonalności po upływie tego terminu.

Podsumowując, akt notarialny o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. stanowi niewątpliwie efektywny i prosty środek dochodzenia wierzytelności pieniężnych. Ze względu jednak na rozbudowane i w praktyce podchwytliwe wymogi warunkujące jego wykonalność, należy podchodzić do sporządzania jego treści ze szczególną uwagą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *