Przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia stawek VAT

Materializacja takiego założenia ma miejsce w nowododanym art. 146a ustawy o VAT. Zgodnie z takim, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %;
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7 %;
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1 (usługi taksówek osobowych), wynosi 4 %.

Zmiana wprowadzone przez te przepisy ma charakter bezprecedensowy. Po raz pierwszy w historii polskiego podatku od towarów i usług ma miejsce tak duża i taka kompleksowa operacja zmiany stawek; wprawdzie do tej pory były dokonywane zmiany stawek ale nigdy tak duże i dotyczące de facto wszystkich podatników VAT.

Niewątpliwie jest to bardzo trudna operacja logistyczna. Tak duże zmiany nie mogły obyć się bez przepisów przejściowych, które – przynajmniej takie jest założenie – mają uchronić podatników przed wątpliwościami jakie regulacje stosować „na przełomie” dwóch stanów prawnych a także, poprzez modyfikację ogólnych zasad, zminimalizować „koszty” wprowadzenia nowych przepisów.
Jak stanowi nowododany ust. 14a art. 41 ustawy o VAT, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. Regulacja taka była konieczna o ile ustawodawca nie chciał podwyższać stawki dla świadczeń wykonanych w 2010 r., a dla których obowiązek podatkowy powstał w 2011 r. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą, należy stosować regulacje obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania świadczenia. Gdyby zatem nie taka regulacja świadczenia, dla których obowiązek podatkowy powstał w 2011 r. byłyby opodatkowane według nowej (wyższej) stawki nawet gdyby faktycznie były wykonane jeszcze w 2010 r….

…więcej możesz przeczytać w książce wydanej przez portal Taxfin na temat nowelizacji VAT: www.taxfin.pl/e-book

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *