W 2016 r. zwiększony zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

Zgodnie z projektem, zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86,00 PLN. Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 mln ha.
Przypomnijmy, iż o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku. mógł ubiegać się każdy producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wnioski w 2015 r. były przyjmowane dwa razy (w lutym i w sierpniu) przez gminy, które były zobowiązane do wypłaty kwoty zwrotu.
Zgodnie z unijnymi przepisami, maksymalny zwrot może wynosić 1,30 PLN za litr paliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *