Faktury korygujące bez potwierdzenia ich odebrania przez nabywcę

Jedynie w wyjątkowych przypadkach potwierdzenie takie nie jest wymagane.

Do końca 2010 r. warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosowało się:

1) w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Od 2011 r. katalog taki został poszerzony i warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

1) eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
2) dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
4) pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.

Biorąc jednak pod uwagę to, że dodane wyłączenie dotyczy jedynie czynności faktycznie niepodlegających opodatkowaniu oraz tych sytuacji, w przypadku których nabywca i tak nie rozliczy podatku naliczonego, trudno byłoby tutaj mówić o jakimś przełomie w postawie prawodawcy.

…więcej możesz przeczytać w książce wydanej przez portal Taxfin na temat nowelizacji VAT: www.taxfin.pl/e-book 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *