Wskaźniki inflacji w maju

Powszechnie stosowany wskaźnik inflacji (CPI) osiągnął w maju br. 2,2 proc. i uplasował się w dolnym paśmie celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc., z możliwością odchylenia o 1 punkt w obie strony. W celu lepszego rozmienia tego wskaźnika, Narodowy Bank Polski każdego miesiąca analizuje cztery wskaźniki inflacji bazowej. Wskaźnik CPI ilustruje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr licznie kupowanych. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej, szczegółowo rozpatrywane są zmiany cen w różnych sektorach tego koszyka. Umożliwia to lepszą identyfikację źródeł inflacji i celniejszą prognozę jej tendencji. Określa także w jakim stopniu inflacja jest stabilna, a w jakim jest napędzana np. przez krótkotrwałe skoki cen, będące wynikiem nieprzewidywalnych czynników.

Z podanych przez NBP 22 czerwca danych wynika, że w maju 2010 inflacja:
– po wyłączeniu cen administracyjnych (będących pod kontrolą państwa) osiągnęła 1,9 proc., wobec 2,1 proc. w kwietniu i 2,3 proc. w marcu;
– po wyłączeniu cen ulegających najsilniejszym zmianom (w analizowanym okresie) spadła do 2,0 proc. (z 2,4 i 2,7 proc. w poprzednich miesiącach);
– po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,6 proc. (wobec 2 i 2,2 proc. uprzednio);
– tzw.15 proc. średnia obcięta (wyklucza wpływ 15 proc. cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 2 proc. (wcześniej odpowiednio 2,3 i 2,6 proc.).

Doskonale zatem widać, że w ostatnich miesiącach inflacja bazowa systematycznie spada, ale w dość jednostajnym tempie. Według specjalistów, najistotniejszym wskaźnikiem spomiędzy czterech branych pod uwagę przez NBP jest poziom inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Współczynnik ten najdokładniej obrazuje ruch cen, na które wpływ ma polityka pieniężna kreowana przez bank centralny. Ceny energii (w tym paliw) definiowane są bowiem nie na rynku krajowym, a rynkach światowych i często są regulowane pod wpływem spekulacji. A ceny żywności w znaczącym stopniu zależą m.in. od pogody i bieżących interwencji krajów na rynkach rolnych. Z takich też względów, wskaźnik inflacji po wyłączeniu tych dwóch czynników najpełniej obrazuje tendencje inflacyjne. Jego wartość w maju (1,6 proc.) zdobyła poziom bardzo bliski dolnej granicy celu inflacyjnego – najniższy od stycznia 2008 roku.

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *