Wzrost płacy minimalnej w 2018 r.

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki  godzinowej w 2018 r. Wynika z niego, że od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2010 zł brutto a minimalna stawka godzinowa 13,70 zł.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia wysokości minimalnego wynagrodzenia są wyższe niż obligatoryjne minimum wynikające z art. 5 ustawy, które wynosi: 2049,30 zł w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,30 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z ustawą, wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, tj. odpowiedni o 2080 zł oraz 13,50 zł.

Na forum Rady Dialogu Społecznego nie udało się ustalić wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nominalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych. Związki zawodowe proponowały podwyżkę płacy minimalnej od kwoty 2160 zł, natomiast organizacje pracodawców apelowały o podwyżkę do wysokości 2050 zł. Propozycja rządowa jest kompromisem w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *