Opieka medyczna nie mająca na celu profilaktyki lub poprawy zdrowia powinna być opodatkowana VAT

W przypadku, gdy usługi takie jak prowadzenie analiz, ustalanie jadłospisu nie będą związane z ochroną zdrowia i takiego celu nie będą realizować (np. wykonywane będą w celach odchudzających na rzecz osób nie wykazujących takich wskazań), a podejmowane będą wyłącznie na żądanie pacjenta – takie usługi nie mogą korzystać ze zwolniania z opodatkowania VAT.
interpretacja indywidualna z 17 lutego 2011 r., sygn. IPPP1-443-1135/10-4/JL,

Komentarz

Omawiana interpretacja dotyczy zakresu stosowania zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez lekarzy, pielęgniarki, położne i inne osoby wykonujące zawody medyczne oraz paramedyczne. MF słusznie uznaje, iż dietetyk zgodnie z art. 18d ust. 1 pkt. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej  jest osobą wykonującą „inny zawód medyczny”.
Zgodnie z ustawą o VAT, ta kategoria podmiotów, na równi z lekarzami czy pielęgniarkami, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT jeśli świadczy usługi opieki medycznej mające na celu m.in. profilaktykę i ratowanie zdrowia.
Osoba wykonująca inny zawód medyczny to według ustawy o ZOZ-ach, osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
MF wskazuje, iż profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.
Usługi świadczone przez podatnika polegały m.in. na układaniu jadłospisów czy doradzaniu przy zakupach artykułów spożywczych, układanie zestawów ćwiczeń.
Niewątpliwie usługi tego rodzaju, świadczone nawet na rzecz osób zdrowych mogą mieć charakter profilaktyczny – jeśli np. układana dieta dla osób prowadzących siedzący tryb życia zakłada zmniejszenie ilości kalorii i wprowadzenie tzw. zdrowej żywności.
Minister wskazał jednak, że dietetyk za każdym razem powinien analizować czy usługi przez niego świadczone można uznać za mające „cel profilaktyczny”, gdyż dieta układana np. dla modelki może zdaniem MF nie mieć na celu profilaktyki zdrowia.
Wprowadzenie zaleceń MF w życie wydaje się mało realne. Wskazać bowiem należy, iż jeśli osoba, która np. bez wskazań zdrowotnych chce schudnąć i robi to pod okiem dietetyka, zachowując dzięki temu zbilansowaną dietę bogatą w wszystkie niezbędne składniki bez pomocy dietetyka (stosując odchudzanie we własnym zakresie) mogłaby poważnie zaszkodzić swemu zdrowiu. Również zatem w takich przypadkach możliwe jest argumentowanie, że usługi świadczone przez dietetyka mają jak najbardziej na celu profilaktykę zdrowia pacjenta. W innych przypadkach możliwe jest uznanie, iż świadczone usługi – np. ułożenie jadłospisu i planu ćwiczeń mające na celu uzyskanie masy mięśniowej przez kulturystę , służą zachowaniu jego zdrowia fizycznego poprzez dostarczanie odpowiednich składników odżywczych przy zwiększonym wysiłku fizycznym. Do wykonania tego rodzaju usług – służących niewątpliwie zachowaniu zdrowia klienta dietetyka – niezbędna jest jego profesjonalna wiedza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *