Zobowiązania dłużnika w zakresie wniosku o ogłoszenie upadłości

Mianowicie, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), dłużnik składa przedmiotowy wniosek w terminie 2 tygodni, licząc od dnia, w którym dłużnik ten stał się niewypłacalny. Obowiązek złożenia tego wniosku dotyczy osoby fizycznej, czyli dłużnika, a w przypadku osoby prawnej – każdego, kto posiada prawo do reprezentowania tej osobny prawnej.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *