Brexit: Zmiany w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po wystąpieniu UK z Unii Europejskiej

Odkąd Wielka Brytania przestała być państwem członkowskim Unii Europejskiej, zmianie uległy zasady opodatkowania transakcji zawieranych pomiędzy podatnikami polskimi i podmiotami z UK. Zmiany dotyczą zarówno transakcji towarowych, jak i świadczenia usług, w niektórych wypadkach są korzystne dla polskich podatników.

Różnice wynikają między innymi z zasad dotyczących ustalenia miejsca świadczenia usług wykonywanych na rzecz osób niebędących podatnikami VAT – tego typu usługi podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa o VAT przewiduje wyłączenia od tej zasady dla niektórych rodzajów usług świadczonych na rzecz osób spoza UE – miejsce zamieszkania ustala się wtedy według miejsca zamieszkania lub pobytu usługobiorcy. Oznacza to, że usługi świadczone na rzecz nie podatników z UK będę będą mogły być opodatkowane podatkiem od towarów i usług wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to głównie usług niematerialnych, szczegółowy katalog znajduje się w ustawie o VAT.

W przypadku usług transportowych, transport dokonany pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią będzie teraz transportem międzynarodowym. Taki transport w części w jakiej został zrealizowany na terytorium Wielkiej Brytanii, będzie opodatkowany stawką 0%, podczas gdy do tej pory był opodatkowany na zasadzie odwrotnego obciążenia (tj. VAT rozliczał nabywca) ze stawką 23%. Należy pamiętać, że do zastosowania stawki 0% konieczne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji.

W kontekście transportu zmianie ulegną także zasady opodatkowania usług transportowych na terenie Polski na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii. Zamiast faktury ze stawką 0%, po 1 stycznia 2021 podmiot taki będzie musiał zapłacić 23% VAT w Polsce.

Korzystniejsze będzie odliczenie VAT od niektórych usług zwolnionych świadczonych przez polskich podatników na rzecz podmiotów z UK.

Zgodnie bowiem z ogólną zasadą, VAT naliczony podlega odliczeniu wyłącznie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Podatnicy mogą ponadto odliczać VAT od nabywanych towary i usług, które nie dotyczą czynności opodatkowanych VAT w Polsce ze względu na miejsce ich świadczenia poza Polską, ale gdyby były świadczenie na terytorium kraju takie odliczenie by przysługiwało. 

Prawo do odliczenia nie przysługuje, gdy nabycie towaru lub usługi jest związane z usługami zwolnionymi z VAT lub miejsce świadczenia tych usług jest poza Polską, ale gdyby były świadczone w Polsce to podlegałyby zwolnieniu z VAT.

Co istotne w kontekście Brexitu, wyjątek stanowią usługi finansowe, ubezpieczeniowe i wymiany walut, dla których miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego (poza UE) – świadczenie takich usług dla podmiotów spoza UE daje prawo do odliczenia VAT, podczas gdy świadczenie takich samych usług dla nabywców z Polski czy innych państw UE nie daje prawa do odliczenia VAT.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *