Cash pool a podatek od czynności...

Umowa cash pooling’u stanowi formę zarządzania finansami stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej (holdingu) lub podmioty powiązane ekonomicznie w inny sposób. Istotą [...]

Czytaj wiecej

Pages