Czy dywidenda rzeczowa podlega PCC?

W art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „ustawa o PCC”) wskazany został katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC. Co do zasady, czynności te zostały [...]

Czytaj wiecej

Konwersja pożyczki na udziały a PCC

Powyższa teza wywodzi się z interpretacji art. 5 ust. 3 tiret drugie Dyrektywy Rady 69/335/EWG z 17 lipca 1969 r. dotyczącego podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: Dyrektywa), [...]

Czytaj wiecej

Pages