Fundacje rodzinne w końcu w Polsce

W dniu 12 stycznia 2021 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oficjalnie został wpisany projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Tym samym należy przyjąć, że w najbliższym [...]

Czytaj wiecej

Projekt nowelizacji Dyrektywy VAT

Projekt nowelizacji Dyrektywy VAT – uprawnienie KE do wyjaśniania niektórych pojęć w Dyrektywie Zgodnie z jedną z podstawowych reguł zharmonizowanego systemu VAT, przepisy Dyrektywy VAT powinny [...]

Czytaj wiecej

Pages