Jednolity plik kontrolny

4) żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego [...]

Czytaj wiecej

Przestępstwo skarbowe

Istota przestępstwa skarbowego Przestępstwo skarbowe zgodnie z brzmieniem art. 53 § 2 KKS jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia [...]

Czytaj wiecej

Pages