Następstwo prawne w zakresie podatku...

Tak więc sukcesja wynikająca z połączenia spółek obejmuje również prawo określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które [...]

Czytaj wiecej

Wniesienie zarzutu na postępowanie...

Ze względu na niejasne i skomplikowane przepisy dość często zdarza się, że podatnicy wdają się w spór z organami podatkowymi co do wysokości zobowiązania podatkowego. Najczęściej jest tak, że [...]

Czytaj wiecej

Pages