Komercjalizacja – możliwości...

Różnorodność zadań oraz rozbudowane struktury w różnych sytuacjach wymuszają jednak częste zmiany co może wiązać się z likwidacją niektórych jednostek. Często w przypadku likwidacji jednostki nie [...]

Czytaj wiecej

Zasada memoriałowa w JSFP

W ślad za rozwojem życia gospodarczego wykształcone zostały zasady rachunkowości, których celem było ustalenie wzorców ewidencyjnych mających na celu porównywalność, a także możliwość agregacji [...]

Czytaj wiecej

Zasada ostrożności w JSFP

Prowadzenie rachunkowości jednostki nie jest czynnością prostą, gdyż istnieje wiele przepisów prawnych, które często wykluczają się wzajemnie. Jednocześnie wieloletnia praktyka rachunkowości [...]

Czytaj wiecej

Zasada istotności w JSFP

Poza wymogami formalnymi, muszą charakteryzować się dokładnością, sumiennością oraz starannością w wykonywaniu codziennych obowiązków, które muszą być wykonywane systematycznie. W okresie [...]

Czytaj wiecej

Pages