Krajowa Administracja Skarbowa zwiera szeregi

Jak informuje Ministerstwo Finansów Szef KAS Marian Banaś przez miesiąc spotykał się z kierownictwem izb administracji skarbowej, izb celnych i urzędów kontroli skarbowej w województwach. Spotkania dotyczyły m.in. zadań jakie będzie realizowała Krajowa Administracja Skarbowa.

W szczególności poruszano temat zwalczania przestępczości gospodarczej oraz wsparcia podatników. Minister Marian Banaś określił zreformowaną administrację jako przyjazną dla rzetelnych podatników i skuteczną w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej (w szczególności w walce z wyłudzeniami podatkowymi).

Można na tej podstawie sądzić, że będą to priorytetowe działania KAS. Co pod tymi pojęciami się kryje trudno jeszcze dzisiaj stwierdzić. Sama ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej określa zakres działania poszczególnych organów, które z nich okażą się kluczowe do osiągnięcia celów wskazanych przez Ministra pokaże praktyka. Na chwilę obecną nie ma jeszcze oficjalnego Planu Działań Krajowej Administracji Podatkowej na 2017 rok. Dokument taki był w latach ubiegłych publikowany przez Ministerstwo Finansów i mogliśmy poznać obszary szczególnie narażone na ryzyko kontroli przez organy podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *