Jaki kurs zastosować podatkowo?

Zgodnie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm. przepisy prawa podatkowego obecnie, zasadniczo, nie zawierają ograniczeń co do sposobu ustalania właściwego kursu waluty niezbędnego dla ustalania podatkowych różnic kursowych. W zakresie transakcji nettingowych ciekawa wydaje się miedzy innymi interpretacja indywidualna wydana 12 października 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach ( nr IBPBI/2/423-820/11/JD), gdzie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, „iż do kalkulacji różnic kursowych należy zastosować kurs, według którego w danej operacji gospodarczej następuje przeliczenie walut. Tym samym rozliczenie podatkowych różnic kursowych może być oparte o każdy faktycznie zastosowany kurs waluty, w tym również przyjęty w ramach systemu rozliczeń nettingowych, tj. kurs ustalony przez Centrum Nettingowe.”
Identycznie zdanie miał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2011 nr ILPB4/423-236/11-2/ŁM i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 r., Znak: IPPB5/423-125/08-2/AS. Stwierdzono tam, że kurs stosowany przez spółkę zagraniczną (z siedzibą w Danii) do realizacji rozliczeń nettingowych jest kursem faktycznie zastosowanym w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Podobnie, co do stosowania kursu nettingowego wypowiedziano się w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 r. Znak: ILPB4/423-24/11-3/ŁM.

Podobne poglądy znajdziemy też w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2008 r., Znak: IPPB3/423-1165/08-2/AG, gdzie wskazano, iż: „ustawodawca zakreślił podatnikom swobodę w ustalaniu faktycznie zastosowanych kursów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie dochodzi do fizycznego przepływu pieniądza (…)…kurs podawany (ustalany) przez Centrum Nettingowe dokonujące rozliczeń należności i zobowiązań Spółki w formie nettingu, może być potraktowany jako kurs faktycznie zastosowany.”

Tak więc, przy wzajemnych rozliczeniach dokonywanych w ramach kompensat wzajemnych wierzytelności, podatnicy, z uwagi na treść wskazanego przepisu, mają możliwość ustalenia faktycznie stosowanego kursu walut obcych w sposób dowolny (umowny).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *