Jaki kurs zastosować podatkowo?

Zgodnie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm. przepisy prawa podatkowego obecnie, zasadniczo, nie zawierają ograniczeń [...]

Czytaj wiecej

Rozwiązania w nettingu

Wdrożenie rozliczeń wewnątrzgrupowych w oparciu o netting wymaga wyboru formy rozliczenia (netting bilateralny lub multilateralny), waluty (rozliczenie w każdej walucie należności lub zobowiązań [...]

Czytaj wiecej

Etapy cyklu nettingowego

W ramach cyklu nettingowego należy wskazać kilka etapów, które są istotne dla prawidłowego rozliczenia wewnętrznej transakcji. Ważna jest po pierwsze data powiadamiania – podmioty powiązane [...]

Czytaj wiecej

Pages