Ryczałty za udział w posiedzeniach zarządu podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne

Bez znaczenia pozostaje fakt czy posiedzenia zarządu odbywają się poza wyznaczonymi godzinami pracy.” – wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2010 r. (sygn. akt II UK 147/10)

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej jako samodzielnego tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Otrzymane należności będą podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne w zależności od podstawy prawnej wykonywania funkcji członka zarządu (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Zdaniem składu orzekającego Sądu Najwyższego pieniądze pobierane za członkostwo w zarządzie jako dodatek do wynagrodzenia stanowią przychód ze stosunku pracy. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, iż tylko w przypadku oddzielenia funkcji członka zarządu od zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pieniądze wypłacane z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie nie będą mieściły się w puli przychodów ze stosunku pracy. W konsekwencji nie będą podlegały składkom na ubezpieczenie społeczne.

Jedna myśl na temat “Ryczałty za udział w posiedzeniach zarządu podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne”

  1. no tak i co tu zrobić żeby kolejne pięć lat ten wydruk był czytelny? paranoja czas budować hale na magazyny aby mieć miejsce na te archiwa bo mi już dość ciasno w biurze się robi.

    Najlepiej gdyby zacząć też przechowywać rolki zużytego papieru toaletowego bo można by kontrolować słuszność jego użycia np.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *