SLIM VAT – rządowe objaśnienia w konsultacjach

Autor: Michał Miklaszewski, Associate, Aplikant radcowski ADN Podatki


W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 t.j.), wprowadzającej między innymi tzw. pakiet SLIM VAT (ang. Simple Local And Modern VAT) Ministerstwo Finansów postanowiło, zgodnie z już pewnego rodzaju przyjętą tradycją, przygotować objaśnienia do nowo wprowadzonych przepisów.

SLIM VAT stanowi pakiet zmian mających na celu ułatwienie w zakresie rozliczania podatku VAT. Na ten moment MF przygotowało projekt objaśnień, w których podatnik może znaleźć m.in. omówienie zmian dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Co więcej, analogicznie jak w przypadku np. objaśnień do przepisów dot. obowiązku raportowania schematów podatkowych, objaśnienia do SLIM VAT mają zawierać wiele praktycznych przykładów. Mają one w sposób prosty i przejrzysty wyjaśnić podatnikom, jak stosować nowe przepisy. Wśród aktualnie dostępnych przykładów należy wyróżnić te, które dotyczą np.:
• faktur korygujących i sposobu ich ujmowania,
• zmian w zakresie podatku naliczonego,
• spójnych kursów walut i zakresu ich zastosowania,
• zmian w Wiążącej Informacji Stawkowej oraz w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

MF wyznaczyło dzień 1 lutego 2021 r. jako datę graniczną, do której można przesyłać uwagi do aktualnie dostępnego projektu objaśnień w ramach konsultacji społecznych.

Samą propozycję wyjaśnień należy ocenić pozytywnie z perspektywy polskiego podatnika. Dodatkowo należy zauważyć, że MF w wyjątkowo zwięzły, jak na siebie, sposób postanowił nam wyjaśnić zasadność nowych zmian. Dotychczasowe objaśnienia potrafiły objętościowo zajmować nawet ponad 120 stron, co dla przeciętnego zjadacza chleba było lekturą niemalże nie do przeczytania.

Niemniej jednak, same objaśnienia nie wydają się wystarczające w zakresie rozumienia nowych przepisów. Tak jak dotychczas, lepiej nastawić się na ewentualne szkolenia, podczas których eksperci przeprowadzą nas krok po kroku po nowo wprowadzonych przepisach.
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że finalna wersja objaśnień do SLIM VAT będzie miała moc wiążącą dla administracji skarbowej.

Tym samym podatnik, który będzie postępował zgodnie z informacjami w nich zawartymi, będzie podlegał ochronie podobnie jak ma to miejsce w przypadku interpretacji podatkowych. Należy mieć jedynie nadzieję, że inaczej niż to miało np. miejsce w przypadku objaśnień do MDR, MF nie będzie w ostatecznej wersji objaśnień próbowało objaśnieniami wprowadzać norm prawnych, których nie przewidują przepisy ustawy o VAT…


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *